ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ

rsz_1rsz_ampelones.jpg


Το Κτήμα Μπαϊρακτάρη έχει συνολική έκταση αμπελώνων περίπου 170 στρέμματα από τα οποία τα 50στρ είναι λευκές ποικιλίες και τα 120στρ είναι ερυθρές. Περίπου το 85% της παραγωγής του βασίζεται σε ιδιόκτητους αμπελώνες και το υπόλοιπο 15% από συνεργαζόμενους παραγωγούς – κυρίως για την παραγωγή του μοσχοφίλερου.
Οι αμπελώνες εκτείνονται σε διαφορετικές περιοχές της Νεμέας με διαφορετικό μικροκλίμα και κυρίως σε ορεινές πλαγιές για να υπάρχει όσο το δυνατόν καλύτερη αποστράγγιση νερού.  Σε αυτές τις ιδανικές συνθήκες που μας προσφέρει η περιοχή, η φύτευση είναι πυκνή ώστε τα κλήματα να είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, με βαθύ ριζικό σύστημα και μεγάλο φυλλικό τοίχωμα, που έχει σαν αποτέλεσμα την χαμηλή στρεμματική απόδοση αλλά μέγιστη δυνατή ποιότητα του φρούτου.
Για την οικογένεια Μπαϊρακτάρη, η επίτευξη ενός φυσικού κρασιού ξεκινάει από την φροντίδα και την καλλιέργεια του αμπελιού.